מטרת הארגון הגברת התודעה לחשיבות תחום הרכש והאספקה במגזר המוניציפלי
לחיסכון ויעילות במשאבים ציבוריים

אנו יוזמים הכשרות וקורסים להעמקת והעלאת הידע בתחום מינהל הרכש והאספקה.
אנו יוצרים ומטפחים מסגרות ומרחבי שיתוף פעולה לחילופי מידע מקצועי עדכני.
אנו מעודדים ומקדמים החדרת תהליכים ונהלים לשיפור וייעול בתחום הרכש והאספקה במגזר המוניציפלי.

נפתחה ההרשמה לכנס השנתי

הכנס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות בתחום הרכש והאספקה ולספקים המעוניינים להציג בכנס.

היעדים שלנו

שיתוף ידע ומידע

עידוד, הקמה והרחבת מעגלי שתופי ידע וחילופי מידע בין בעלי תפקידים בתחומי הרכש והאספקה במגזר המוניציפאלי.

רכש ציבורי ירוק

עידוד העדפת רכש ירוק ברשויות המקומיות, רכישת מוצרים ושירותים בעלי השפעה שלילית פחותה על בריאות האדם והסביבה.

סטנדרטים ואתיקה

קידום ויזום מול הרגולטור להתקנה, שינויי ועדכון רגולציה התואמת לשיניים הכלכליים צרכי הזמן בתחומי הרכש והאספקה.

ייצוג מנהלי הרכש

כנציגות המוסמכת של מנהלי הרכש ברשויות המקומיות ובעיריות, לפעול למען מעמדם, רווחתם וקידומם המקצועי של חבריה.

התאמות רגולטוריות

קידום ויזום מול הרגולטור להתקנה, שינויי ועדכון רגולציה התואמת לשינויים הכלכליים ולצורכי הזמן בתחומי הרכש והאספקה.

הכשרה והתמחות

יזום של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי רכש ואספקה, להרחבת הידע ועדכון לגבי חידושים והתפתחויות במערכות ואספקה.