עמותת מנהלי הרכש הוקמה בשנת 1992,

מטרות העמותה מיום היווסדה הם:

קידום מקצועי למנהלי הרכש ברשויות המקומיות,

הגברת התודעה וחשיבות הרכש בארגון,

שיתוף פעולה עם המוסדות הרלוונטים ובעיקר שלטון מקומי ומשרד הפנים.

קיום כנסים מקצועיים בנושא רכש , ניהול , משא ומתן וכו'...

מטרתם העיקרית של הכנסים הינה להעשיר את העוסקים ברכש ברמה האישית והמקצועית ,

בראשותם עומד הכנס השנתי ובו משתתפים גם ספקים מתחומים רבים ומגוונים ,

נוכחותם מאפשרת הכרה של ציודים חדישים העונים על צרכי הרשות ,

כמו כן , מתקיימים גם סמינרים וסיורים מקצועיים במפעלים בכל רחבי הארץ.

העמותה מאפשרת ומשתתפת במלגות לחברים ותיקים העונים על הקריטריונים אשר יוצאים ללימודים אקדמיים.

העמותה רואה את הצלחת הפרט כהצלחת העמותה כולה

חדשות ועדכונים