בהתאם לחוזר מנכ"ל השלטון המקומי ,תשלום דמי חבר לשנת 2017 יעמוד על סך 500 ₪
(חמש מאות ₪).

מי שעדיין לא נרשם לחברות בעמותה, ניתן להירשם דרך האתר.

הירשם עכשיו

חדשות ועדכונים