ישיבת הנהלה 17-03-16

פרוטקול ישיבת הנהלה מתאריך 17/03/16

בפגישה נדונו הנושאים הבאים:

  • הכנס השנתי
  • רישום חברים לעמותה ותשלומי דמי חבר
  • מלגות לימודים אקדמיים לחברי עמותה
  • קורסים והשתלמיות
  • אתר האינטרנט של העמותה

[ פרוטוקול הישיבה ]

חדשות ועדכונים