קורס דיני מכרזים ברשויות המקומיות ותאגידים עירוניים

הקורס בשיתוף האיגוד למנהלי הרכש ברשויות המקומיות והמכללה להשיגים.

תאריך פתיחת הקורס: 22/03/17.

להרשמה לקורס
 
מבוא:
עולם הרכש עובר, בשנים האחרונות מהפיכת איכות והעוסקים בו נדרשים לגלות מיומנויות וידע ברמה גבוהה ואיכותית יותר מבעבר. למנהלי הרכש, העוסקים בתחום, תפקיד מרכזי בהכנת הנדרש ליציאה למכרז ובתפעול תוצאותיו בהמשך.
היכרות מעמיקה, עם תהליכי המכרז, והידע- כיצד למנוע פגמים בתהליך, מאפשרת להשפיע על יצירת תהליך תקין, השומר על כללי המינהל התקין וייעול תהליכי הרכש.
 
מטרות הקורס:
• מתן כלים ניהוליים למנהל הרכש ולעוסקים בתחום ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים.
• הכרות והעמקת הידע הנדרש בתחום דיני מכרזים וניהול הרכש השוטף.
 
המשך קריאה: קורס דיני מכרזים ברשויות המקומיות ותאגידים עירוניים

הכנס השנתי מנהלי רכש 2016

הכנס השנתי למנהלי הרכש של העמותה מיועד למנהלי רכש ובעלי תפקידים בתחום ניהול רכש ואספקה ברשויות המקומיות, העיריות והמועצות האזוריות. הכנס השנתי נערך במלון פסטורל בכפר בלום בתאריכים 31/05/2016-02/06/2016.

[הכנס הסתיים]

* לחץ להורדת מסמך סיכום הכנס

המשך קריאה: הכנס השנתי מנהלי רכש 2016

קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר 01-16

הקורס בשיתוף אוניברסיטת אריאל בשומרון, איגוד מנהלי הרכש ומרכז השלטון המקומי בישראל

[הקורס הסתיים]

מבוא

בעידן של תאגוד, מציאות משתנה ותחרות על מקורות מוגבלים, על הרשות המקומית לפעול כמרכז עלות יעילות עצמאי והכל בהתייחס ללקוח כלב ליבה של הרשות. תהליכי השירות וקבלת ההחלטות, - יחד עם השיקולים הכרוכים בהקצאת משאבים, הופכים כיום, יותר מתמיד, למורכבים באופן המחייב מתן דגש לשיקולים כלכליים, ניהוליים ולוגיסטיים כאחד. הרכש, כגורם הנמצא בליבת פעילות הרשות

המקומית, מחויב כיום לשקלל שיקולים מקצועיים אלו כחלק מניהול תקציב מאוזן ומושכל לפי סדר עדיפות גלוי וידוע.

המשך קריאה: קורס ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר 01-16
חדשות ועדכונים