הקורס בשיתוף האיגוד למנהלי הרכש ברשויות המקומיות והמכללה להשיגים.

תאריך פתיחת הקורס: 22/03/17.

להרשמה לקורס
 
מבוא:
עולם הרכש עובר, בשנים האחרונות מהפיכת איכות והעוסקים בו נדרשים לגלות מיומנויות וידע ברמה גבוהה ואיכותית יותר מבעבר. למנהלי הרכש, העוסקים בתחום, תפקיד מרכזי בהכנת הנדרש ליציאה למכרז ובתפעול תוצאותיו בהמשך.
היכרות מעמיקה, עם תהליכי המכרז, והידע- כיצד למנוע פגמים בתהליך, מאפשרת להשפיע על יצירת תהליך תקין, השומר על כללי המינהל התקין וייעול תהליכי הרכש.
 
מטרות הקורס:
• מתן כלים ניהוליים למנהל הרכש ולעוסקים בתחום ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים.
• הכרות והעמקת הידע הנדרש בתחום דיני מכרזים וניהול הרכש השוטף.
 

רכז אקדמי:
גדעון רוט - מומחה בתחום.

מתכונת הלימודים:
היקף שעות הקורס: 50 שעות, 7מפגשים – 7 שעות למפגש.
ימי לימוד ושעות: ימי רביעי בשעה:9:00 בבוקר.
מקום הלימודים: רחוב אמסטרדם 11 , מפעם , פ"ת.
מועד הפתיחה: 22/3/17

עלות הקורס:
כ-2300  ₪ למשתתף, כולל תיקייה וחומר לימוד בהתאם לצורך.
 
תעודה וגמול השתלמות:
תעודת סיום המוכרת לגמול השתלמות, תוענק לעומדים בנהלים ובמטלות הקורס.
 
אופן הרשמה:
כאן דרך האתר
או ע"י הורדת [טופס הרשמה] מילויי טופס ההרשמה ושליחתו במייל לידי ריקי גולדברג This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תוכנית הקורס:

מספר

המפגש

תאריך תוכן המפגש מס' השעות מרצה
1 22.3.17

פתיחה:

מהות המכרז:

יתרונות וחסרונות בשיטת המכרזים.

הכרת עקרונות והוראות החוק והאיזון שביניהן, איסור על ניהול מו"מ, מקורות הדין של המכרז המוניציפאלי, סוגי המכרזים והבחירה ביניהם, ספר ספקים- חובה או המלצה?

מכרזים משותפים-  BOT – בחינת היבטים משפטיים ותפעוליים, פטורים מעריכת מכרז, קול קורא.

7

עו"ד מוטי בר לב
2 יעודכן
הבמשך

תהליך הכנת המכרז:

תהליכים מיקדמיים בהכנת המכרז, הכנת האומדן, הדגשת דרישות הסף, קביעת תמהיל לשיקלול ובחינת ההצעות, דגשים לעריכת מסמכי המכרז ופרסומו, הגדרת מדדי איכות וקביעתם בשיקלול.

7

עו"ד ירון ברדה
3 יעודכן
הבמשך

עבודת וועדת המכרזים:

הרכב וועדת המכרזים, נוהלים, תיעוד פעולותיה ותפקודה השוטף, סמכויות וועדת המכרזים וחובותיה, היקף שיקול הדעת של הוועדה, דרכי עבודתה, הליך ההבהרות, שינויים במכרז, ניהול מו"מ, ביטול מכרז, שקיפות מול סודיות, גיבוש המלצות, התייחסות לפגמים, זכות העיון, מעבר מתכנון המכרז לביצוע, בחירת הזוכה ועיקרון קבלת ההצעה הטובה ביותר.

7

עו"ד מוטי בר לב
4 יעודכן
הבמשך

פגמים בהליכי המכרז:

סוגי פגמים- פגם מהותי ופגם לא מהותי, פגמים בשלב הכנת המכרז, שמירת סודיות, מכרזים "תפורים", פגם בחובת פרסום, ניגוד עניינים, פגמים שכיחים במכרזים מונימיפאליים, הצעה גרעונית שהוגשה בתום לב, תכסיסנות ו/או קנוניה בין שותפים וכיוצ"ב.

7

עו"ד

מוטי בר לב

5 יעודכן
הבמשך

ביטול המכרז והשלכותיו:

משמעות כלכלית, ביטול החלטת וועדת המכרזים, צו לביטול ההתקשרות (באם נערכה).

הצעות מחיר:

הצעות מחיר, השוואת הצעות, השוואת מחירי ספקים ללא קבלת הצעות מחיר.

7

עו"ד ירון ברדה
6 יעודכן
הבמשך

ניהול רכש מתקדם:

הגדלת היקף ההתקשרות, הליכי התקשרות בהיעדר חובת מכרז, פטור ממכרז, מכרזי זוטא, וועדת רכש ניהול ותפעול- מי הם חברי הוועדה ? סמכויות וטכניקת הפעלה המייעלת את העבודה השוטפת, הליכי יישום המכרז- מתי מסתיים הליך המכרז? רכש ירוק- מכרזי אנרגיה ותחשיבי עלות-תועלת.

מיתוג תפקיד מנהל הרכש:

מיתוג תפקיד מנהל הרכש כמוביל ומשפיע על תהליך המכרז, טיפול בהתנגדויות, ניהול מו"מ ויצירת שת"פ, פרזנטציה- טכניקת הצגת נתונים בפני הגורמים הרלוונטיים.

7

עו"ד ירון ברדה
7 יעודכן
הבמשך

רכש ירוק

ניהול מכרז ואתיקה מקצועית

סיכום וסיום.

2

אתי הראל

  שרון עזריאל

חדשות ועדכונים