הרישום לחברות בעמותה הינו לבעלי תפקידים העוסקים בתחום הרכש והאספקה ברשויות מקומיות, בעיריות ובמועצות אזוריות

תהליך הרישום כולל שני שלבים, רישום כאן באתר ותשלום דמי חבר.

בהתאם לחוזר מנכ"ל השלטון המקומי, תשלום דמי החבר לשנת 2017 יעמוד על סך 500 ₪ (חמש מאות ₪).
ניתן לשלם את דמי החבר בהעברה בנקאית או העברת שיק.
העברה בנקאית - נא להעביר לחשבון של העמותה : בנק הבינלאומי סניף מס' 118 חשבון 105-884723 רח' הצופית 40 רמלה 72750, נא להעביר העתק אישור העברה בפקס 08-9317230 בציון שם הרשות והחבר עבורו בוצע התשלום.
העברת שי'ק - נא להעביר שי'ק לפקודת עמותת מנהלי רכש ואספקה בדואר לכתובת העמותה: ת.ד-549, לב העיר 14 ,בית יהונתן , מודיעין מכבים רעות בציון שם הרשות והחבר עבורו בוצע התשלום.

בברכה,

משה וקנין
יו"ר איגוד מנהלי הרכש
ברשויות המקומיות

(*שובר תשלום דמי חבר)

טופס רישום:

הכנס שם פרטי.
הכנס שם משפחה.
הכנס דואר אלקטרוני חוקי.
בחר רשות/עירייה.
הכנס תפקיד.
סמן קוד אבטחה
חדשות ועדכונים